Úklid kapliček křížové cesty ke sv. Jakubu

Kaplička č. Úklid zajišťuje
1. Anna Doubková
2. Rodina Makariusova
3. Marie Badinová
4. Rodina Veselých
5. Libuše Štěpanovská
6. Petr a Lucie Jelínkovi
7. Rodina Pecinova
8. Rodina Jelínkova
9. Anna Zemková
10. ministranti
11. Rodina Pavlíkova   
12. Rodina Kabelkova
13. Anna Jakubů
14. Rodina Jelínkova

 

Kontakt

Římskokatolická farnost Ivančice R. D. Mgr. RNDr. Miroslav Kazík
Palackého nám. 9/21
Ivančice
664 91
546 451 591
farnostivancice@seznam.cz